Članstvo

Oblici članstva i pristupnica

 

Učlanjivanjem u Udrugu Artemus kao redovan član dobit ćete mogućnost da se Vaši kreativni projekti razviju te da Vaš osobni stvaralački potencijal dođe do izražaja. Sudjelovanje na nekim događanjima koja Udruga organizira je besplatno za redovne članove. Udruga omogućuje redovnim članovima popust za sudjelovanje na svim događanjima koja organizira. Članarina za redovne članove je 300 kuna godišnje. Redovni članovi dobijaju člansku iskaznicu.

Ako želite podržati rad Udruge i zanimaju Vas naše aktivnosti, ali nemate potrebu aktivno sudjelovati u njenom radu, možete postati podržavajući član udruge. U tom slučaju ne plaćate godišnju članarinu već samo primate obavjesti ali nemate popuste kod sudjelovanja u aktivnostima Udruge.

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, koja je zainteresirana za kontinuirano sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća načela djelovanja, ciljeve i Statut Udruge.

O primanju u redovno članstvo odlučuje Upravni odbor. Na odluku Upravnog odbora moguće je podnijeti žalbu Skupštini. Žalba se podnosi u pisanom obliku u roku od 14 dana po primanju odluke. O žalbi odlučuje Skupština. Odluka Skupštine je konačna.

Podržavajućim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, koja prihvaća načela djelovanja, ciljeve i Statut Udruge ali povremeno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge. Podržavajući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba za koju se obavljaju aktivnosti Udruge ili za kojem Udruga pomaže.
Podržavajući članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge, i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge ali bez mogućnosti da biraju i budu birani u tijela Udruge i bez prava glasa u Skupštini.

Pristupnica

Kada ispunite i pošaljete ovu pristupnicu, pristajete na to da prikupimo i obrađujemo Vaše podatke te da Vam šaljemo informacije o našim aktivnostima i ponudama. Vaše podatke koristit ćemo samo u te svrhe. Sve o zaštiti Vaših osobnih podataka možete pročitati u dijelu Zaštita podataka.

Članstvo*

14 + 12 =