Načela i ciljevi

Načela djelovanja Udruge su

Samostalnost organizacije u radu.
Etička načela odgovornosti, nepristranosti, transparentnosti, demokratičnosti i jednakosti u upravljanju organizacijom i očitovanju volje članova, načela odgovornosti pojedinca i organizacije za rad, poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, nacionalnih, spolnih, rodnih, socijalnih, seksualnih, vjerskih, akademskih i svih drugih različitosti i slobode izbora. Udruga se protivi bilo kojem obliku diskriminacije i uznemiravanja.

Ciljevi Udruge:

 • unaprjeđenje kvalitete života kroz promicanje i poticanje kreativnosti u svim područjima
 • promicanje i poticanje prevencije i poboljšanja zdravlja, zdravog načina života i osobnog razvoja
 • promicanje izgradnje zdravog i humanog društva u Hrvatskoj i svijetu
 • informiranje, senzibiliziranje i educiranje šire javnost o važnosti kreativnosti za razvoj djece, mladih, opće populacije i društva
 • promicanje hrvatske kulture i umjetnika iz Hrvatske u inozemstvu
 • poticanje inovativne prakse i slobode izražavanja
 • informiranje, senzibiliziranje i educiranje šire javnosti o ekološkim načinima utjecaja na zdravlje planete
 • promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša
 • poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici
 • promicanje ravnopravnosti pojedinaca po osnovi životnog uvjerenja
 • promicanje razvoja civilnog društva i razvoja lokalne zajednice
 • poticanje i omogućavanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih
 • promicanje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti i tolerancije kao osnovnih vrijednosti na kojima počiva zdravo društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro
 • zalaganje za slobodan razvoj pojedinaca i njihovo slobodno stvaralačko, kulturno-umjetničko, duhovno i drugo izražavanje